Rekonštrukcia a výmena stúpajúcich a ležatých rozvodov

Rekonštrukcia a výmena stúpajúcich a ležatých rozvodov plynu, kanalizácie a vody v obytných budovách. Vykonávame havarijnú službu v Galante, Sládkovičove a okolí NON STOP.

Výmena bytových vodomerov

Firma sa zaoberá od roku 1982 inštalatérskymi prácami na rozvodoch plynu, kanalizácie, teplej vody, studenej vody a ústredného kúrenia.

Montážou plynu, vody, kanalizácie a ústredného kúrenia

V priebehu rokov sa zaoberáme taktiež montážou plynu, vody, kanalizácie a ústredného kúrenia v rodinných domoch.

Ku každej činnosti, ktorú vykonávame, máme oprávnenia a osvedčenia. Náš personál je odborne preškolený a ochotný pomôcť v každej sytuácií.

Ak máte otázky, a chcete sa len informovať, neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára, telefonicky alebo na e-mailovej adrese.

Stačí vyplniť formulár